Wyceń i wyślij

polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu pczkarnia.pl I. Administrator danych Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis paczkarnia.pl jest: Maipo sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000384532, Kapitał Zakładowy- 100.000 zł II. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - RODO oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa. III. Zakres zbieranych danych: Zbieramy takie dane osobowe jak: 1) imię i nazwisko; 2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy; 3) numer NIP; 4) numer telefonu; 5) adres e-mail; 6) numer rachunku bankowego. IV. Sposób zbierania danych: Twoje dane osobowe jako Usługobiorcy/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas: 1) rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta; 2) weryfikacji i identyfikacji - np. podczas logowania; 3) składania zleceń transportowych; 4) wysłania zapytań mailowych; 5) korzystania z funkcjonalności Serwisu. V. Cel zbierania danych Dane zbieramy do następujących celów: 1) korzystania z funkcjonalności Serwisu paczkarnia.pl; 2) zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych, które zawierasz przy pomocy Serwisu; 3) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów; 4) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego; 5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną - jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę; 6) prowadzenie korespondencji; 7) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur; 8) sporządzania dokumentacji zawieranych umów; 9) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. VI. Podstawa prawną przetwarzania danych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych; 2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na przed zawarciem umowy - np. podczas nadawania Przesyłki; 3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią - np. dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami. VII. Odbiorcy danych: W celu realizacji umowy, zabezpieczenia naszych interesów lub wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, dane osobowe mogą być przekazane: 1) przewoźnikom i operatorom pocztowym, 2) platformom płatniczym, 3) wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań serwisu, 4) organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi, 5) firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG). VIII. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec administratora. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat. IX. Prawa osób, których dane dotyczą: Jako właściciel danych osobowych masz prawo do: 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych; 3) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. X. Cookies i dane eksploatacyjne Pliki "cookies" (ciasteczka) to pliki z informacjami tekstowymi, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika. Pomagają w zabezpieczeniu strony, pozwalają także na zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie strony będzie wygodniejsze np. umożliwiają odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych. Wyróżniamy dwa rodzaje plików "cookies": "Cookies" sesji - to tymczasowe informacje, które zostają usunięte po zamknięciu wyszukiwarki lub wyłączeniu urządzeniu użytkownika. "Cookies" trwałe - przechowują na urządzeniu użytkownika informacje, które są zapisywane na twardym dysku komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający. Pozostają tam, dopóki nie zostaną wykasowane przez użytkownika. Pliki "cookies" pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki nim wciąż możemy ulepszać działanie strony internetowej i dostosować jej zawartość do potrzeb użytkownika. Za pomocą plików "cookies" nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ani inne poufne informacje. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.